W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym znak GOPS.271.1.2019 z dnia 15-01-2019r. informujemy, iż do realizacji poradnictwa psychologicznego wybrano ofertę: Katharsis - Pracownia Rozwoju Osobistego.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi schronienia w noclegowni tj. zapewnienia tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20OC. Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

 1. Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.
 2. Pobierz formularz oferty cenowej.
 3. Pobierz formularz oświadczenia wnioskodawcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na świadczeniu indywidualnych porad psychologicznych w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie zamieszkałych na terenie gminy Zebrzydowice.

Poniżej znajudje się pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy dla wykonawcy.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe znak GOPS.271.1.2019r.
 2. Pobierz formularz oferty dla Wykonawcy.

Logotyp programu Senior Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie gorącego posiłku dla uczestników Klubu Senior+. Siedziba klubu: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice (poddasze)).

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne a także formularz oferty cenowej dla Wykonawców - dostępne są poniżej.

1. Pobierz zapytanie ofertowe GOPS.271.1.2019-S+

2. Pobierz formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Logotypy EFS EU

Mając na uwadze fakt, iż w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego o wyłonienie wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu „Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” nie wplynęły żadne oferty dot. świadczenia niniejszej usługi publikujemy poniżej kolejne zapytanie ofertowe w tym przedmiocie.

W aktualnym zapytaniu zmienione zostały wymagania stawiane potencjalnym Wykonawcom. Pełna treść zapytania - do pobrania poniżej.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.

 

Logotyp programu senior plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przewozu 16 uczestników/czek Klubu „Senior+” z ich miejsc zamieszkania (na terenie całej Gminy Zebrzydowice) do Klubu „Senior”: ul. ks. Janusza 6.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne a także formularz oferty cenowej dla Wykonawców - dostępne są poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe znak GOPS.271.6.2018-S+ do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

W związku z przeprowadzeniem postępowania ofertowego GOPS.271.7.2018 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych - poniżej publikujemy protokół z rozeznania cenowego.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego - Inspektor Ochrony Danych.

W związku z zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.4.2018 dotyczącym wyłonienia wykonawcy usługi - świadczenie schronienia dla osób bezdomnych posiadających ostatnie stałe zameldowanie na terenie gminy Zebrzydowice, informujemy, że wybrana została oferta Chrześcijańskiego Stowarzyszenie Dobroczynnego - Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu za cenę 24 zł za dobę dla jednej osoby. Poniżej publikujemy protokół rozeznania cenowego.

Pobierz protokół rozeznania cenowego - usługa schronienia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia, wymagań wobec wykonawców oraz sposóbu składania ofert cenowych znajdują się w zapytaniu ofertowym, które dostępne jest poniżej.

 

 1. Pobierz pełną treść zapytania ofertowego;
 2. Pobierz formularz oferty cenowej brutto.

Logotyp programu senior plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o konkursie ofert na pełnienie funkcji opiekunki dziennej w Klubie "Senior+" - umowa zlecenie. Poniżej znajduje się do pobrania pełna treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym dla potencjalnych wykonawców.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - opiekunka dzienna w Klubie "Senior+"
 2. Pobierz formularz oferty

Logotyp EFS EU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenia usługi cateringowej - przygotowanie drobnego poczęstunku dla uczestników projektu „Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” w trakcie realizowanych zajęć. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zapytaniu ofertowym do pobrania poniżej.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Logotypy EFS EU

W związku z zaplanowaną na rok 2019 realizacją projektu „Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty do pełnienia w ramach w.w projektu funkcji Animatora Lokalnego.

Szczegółowe informacje - w tym pełna treść zapytania ofertowego oraz formularze niezbędnych dokumentów do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania.