Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2019 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z tego rodzaju wsparcia i zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej znajduje się pełna treść zapytania oraz druk formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.6.2018 dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Formularz oferty cenowej dla wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2019 usług opiekuńczych dla osób starszych lub niepełnosprawnych korzystających z tego rodzaju wsparcia. Poniżej znajduje się pełna treść zapytania oraz druk formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.5.2018 - usługi opiekuńcze.

2. Formularz oferty cenowej - do wypełnienia.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku osób fizycznych.

logotyp Programu Regionalnego FElogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację obsługi cateringowej "Wigilijki" dla osób starszych i niepełnosprawnych objętych działaniami w ramach projektu "Osoby zależne są wśród nas - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej znajduje się do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej.

2. Formularz oferty cenowej - wraz z załącznikami dla potencjalnych Wykonawców.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Poniżej, do pobrania pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

1. Zapytanie ofertowe - GOPS.271.4.2018.

2. Formularz oferty cenowej dla wykonawcy.

3. Projekt umowy pomiędzy Zamawiającym a potencjalnym Wykonawcą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy ośrodka i  zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:

1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.3.2018 z dnia 28-11-2018r. - posiłki.

2. Formularz oferty cenowej dla wykonawcy.

logotyp Programu regiolnalnego FELogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o wydłużeniu terminu składania ofert na świadczenie usługi cateringowej, polegającej na obsłużeniu przerwy kawowej dla  7 uczestników/czek projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej podczas organizowanej przerwy kawowej dnia 22.10.2018r. w godz. 15.30-15.45.

Pełna treść zapytania ofertowego w informacji zamieszczonej dnia 17 września 2018 pn. Zapytanie ofertowe --organizacja przerwy kawowej.

logotyp Programu Regionalnego FELogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas- wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych zamieszcza poniżej, do pobrania, zapytanie ofertowe dot. usługi cateringowej - organizacji przerwy kawowej, tj. przygotowaniu, dowozie i podaniu dla uczestników/czek w/w projektu.

Pobierz zapytanie ofertowe.

logotyp programu senior pluslogotyp gminy zebrzydowice

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostawą sprzętu kompterowego - laptop.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego do pobrania:

1. Pobierz zapytanie ofertowe.

2. Pobierz druk oferty cenowej do wypełnienia przez oferentów.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego do pobrania:

Pobierz zapytanie ofertowe.

Pobierz druk oferty cenowej.

logotyp programu senior pluslogotyp gminy zebrzydowice

 

W związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018 przeprowadzono rozeznanie rynku poprzez publikację dnia 31-07-2018r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – www.gops.zebrzydowice.pl zapytania ofertowego znak GOPS.271.2.2018-S+.

We wskazanym w zapytaniu terminie złożono następujące oferty:

Logotyp programu senior plusLogotyp gminy zebrzydowice

 

W związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2018 przeprowadzono rozeznanie rynku poprzez publikację dnia 31-07-2018r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zapytania ofertowego znak GOPS.271.1.2018-S+.

We wskazanym w zapytaniu terminie złożono następujące oferty:

senior plus logologo zebrzydowice big

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostawą oraz montażem zestawu interaktywnego w skład którego wchodzą: tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy wraz z uchwytem, głośniki, niezbędne okablowanie oraz oprogramowanie.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ.

Formularz oferty do pobrania TUTAJ.