logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy na świadczenie funkcji Animatora Lokalnego w projekcie pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 informujemy, że zadanie to powierzone zostało Pani Sonii Jagiełło.