znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a jego całkowita wartość wynosi 26 786,00 zł.

znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022r.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 80 937,00 zł.

znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021r.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 22 795,00 zł.