znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023r.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 42 200,00 zł.

znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zebrzydowicach informuje o przystąpieniu przez Gminę Zebrzydowice do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Zebrzydowice uzyskała na realizację Programu środki finansowe w wysokości 27 200,00 zł.

O Programie

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a jego całkowita wartość wynosi 26 786,00 zł.

znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022r.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 80 937,00 zł.

znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021r.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 22 795,00 zł.