znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022r.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 80 937,00 zł.

W ramach zadania wsparciem Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęte zostaną cztery osoby niepełnosprawne, w tym 3 legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.