Logotypy EFS EU

Projekty realizowane obecnie:

  1. Klub "Senior+" zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu "Senior+" na lata 2015-2020 - organizacja zajęć w ramach Klubu.

Lista projektów zrealizowanych:

  1. Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” współfinansowany ze środków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  2. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej - projekt realizowany w latach 2019-2020 - współfinansowany ze środków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  3. Osoby zależne są wśród nas wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych - projekt realizowany w latach 2017-2018 - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  4. Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - projekt realizowany w latach 2015-2016
  5. Pomagając innym pomagamy sobie - projekt realizowany w latach 2008-2015 w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki
  6. Klub "Senior+" zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu "Senior+" na lata 2015-2020 - Edycja 2018 - doposażenie pomieszczenia na potrzeby Klubu"Senior+"