logotypy UE EFS

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań  na chorobę zakaźną COVID-19 na terenie Gminy Zebrzydowice działalność Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego z dniem 19 października 2020r. ulega zawieszeniu.

logotypy UE EFS

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną informujemy, że począwszy od miesiąca października 2020 wznawiamy działalność Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Mając na uwadze konieczność zachowania bezpieczeństwa uczestników zajęcia przeniesione zostały do Domu Ludowego w Kaczycach.

logotypy EFS EU

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną, a także wydane w tym zakresie polecenie Wojewody Śląskiego informujemy, iż począwszy od 12-03-2020r. działalność Ośrodka Króterminowego Wsparcia Wytchnieniowego ulega zawieszeniu.

logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do skorzystania z usług Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych.

Ta forma wsparcia przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym. 

Uczestnicy zajęć spotykają się raz w tygodniu i razem z terapeutą wykonują własnoręcznie rożnego rodzaju ozdoby, dekoracje,  spędzają czas w miłej atmosferze oraz nawiązują kontakty społeczne. Uczestnicy mają zapewniony dowóz na zajęcia.

Ponadto w ramach projektu prowadzone są:

- Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne w ich opiece nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez psychologa, arteterapeutę.

- Usługi Asystenta Osobisty Osoby Niepełnosprawnej który wspiera podopiecznych w ich miejscu zamieszkania.

logotypy EFS EU

 

Serdecznie zaprszamy  opiekunów osób niesamodzielnych do skorzystania z usług Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Ta forma wsparcia przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym.  Uczestnicy zajęć spotykają się raz w tygodniu i razem z terapeutą wykonują własnoręcznie rożnego rodzaju ozdoby, dekoracje,  spędzają czas w miłej atmosferze oraz nawiązują kontakty społeczne.

Ponadto w ramach projektu prowadzone są:

- Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne w ich opiece nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez psychologa, arteterapeutę, prowadzone są warsztaty infpormacyjne.

- Usługi Asystenta Osobisty Osoby Niepełnosprawnej który wspiera podopiecznych w ich miejscu zamieszkania.

logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza opiekunki dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do uczestnictwa w zajęciach wspierających, takich jak:

  • grupa wsparcia  - zajęcia prowadzone przez psychologa,
  • warsztaty arteterapeuczyne,
  • warsztaty informacyjne - dotyczące możliwość uzyskania pomocy oraz świadczenia wysokiej jakości opieki.

Projekt „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach od listopada 2019r. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania.

logotyp ośrodka krótkoterminowego pobytu dziennegoW listopadzie 2019r.  zainicjowane zostały działania realizaowane w ramach projektu pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

W ramach projektu realizowane są trzy formy wsparcia:

Ośrodek Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Przeznaczony dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym niesamodzielnych wymagających opieki. Zapewniony jest odpowiedni transport busem.

Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów prosimy" o zgłaszanie się do koordynatora projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania.

Szczegółowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia możecie znaleźć Państwo TUTAJ.

Rekrutacja do projektu będzie trwać do końca września 2019r.. Od  listopada natomiast planowana jest realizacja pierwszych form wsparcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy !

logotyp EFS UE

Gmina Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje projekt pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowanym przez Gminę Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

W projekcie planujemy realizację następujących form wsparcia: