logotyp ośrodka krótkoterminowego pobytu dziennegoW listopadzie 2019r.  zainicjowane zostały działania realizaowane w ramach projektu pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

W ramach projektu realizowane są trzy formy wsparcia:

Ośrodek Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Przeznaczony dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym niesamodzielnych wymagających opieki. Zapewniony jest odpowiedni transport busem.

EFS kolor poziom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów prosimy" o zgłaszanie się do koordynatora projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania.

Szczegółowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia możecie znaleźć Państwo TUTAJ.

Rekrutacja do projektu będzie trwać do końca września 2019r.. Od  listopada natomiast planowana jest realizacja pierwszych form wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy !

logo EFS UE

Gmina Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje projekt pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowanym przez Gminę Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

W projekcie planujemy realizację następujących form wsparcia: