logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza opiekunki dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do uczestnictwa w zajęciach wspierających, takich jak:

  • grupa wsparcia  - zajęcia prowadzone przez psychologa,
  • warsztaty arteterapeuczyne,
  • warsztaty informacyjne - dotyczące możliwość uzyskania pomocy oraz świadczenia wysokiej jakości opieki.

Projekt „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach od listopada 2019r. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania.