Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad psychologicznych w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postepowania ofertowego dostępne są poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - Psycholog- do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na  realizację wsparcia prowadzonego przez specjalistę psychoterapii uzależnień. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego - do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.2.2022 - specjalista ds psychoterapii uzależnień.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na  realizację wsparcia prowadzonego przez specjalistę psychoterapii uzależnień. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego - do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.1.2022 - specjalista ds psychoterapii uzależnień.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofet na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postepowania do pobrania poniżej.

 1. Pobierz treść zapytania ofertowego.
 2. Pobierz formularz oferty cenowej.

W związku z przeprowadzonym postepowaniem, mającym na celu wyłonienie Wykonawców świadczących uslugi schronienia dla osób bezdomnych posiadających ostatni adres zameldowania na pobyt staly na terenie Gminy Zebrzydowice, w następujących placówkach:

 • noclegownia,
 • schrodnisko,
 • schronisko z uslugami opiekuńczymi,

poniżej przedstawiamy protokoły z przeprowadzonego postępowania.

 1. Ponierz protokół z przeprowadzonego postępowania GOPS.271.2.2021 - schronisko dla osób bezdomnych.
 2. Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania GOPS.271.3.2021 - noclegownia dla osób bezdomnych.
 3. Pobierz protokół z przeporwadzonego postępowania GOPS.271.4.2021 - schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na sporządzaniu, wydawaniu i dowiozie posiłków dla osób, którym świadczenie w formie posiłku przyznano w droddze decyzji administracyjnej. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronieniaw schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia z usługami opiekuńczymi - do pobrania.
 4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych - noclegownia.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia - do pobrania.
 4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w rok 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronienia dla osób bezdomnych, których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia - do pobrania
 4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie uslug opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduję się pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

 1. Pobierz treść zapytania ofertowego GOPS.271.1.2021 - na świadczenie usług opiekuńczych.
 2. Pobierz załącznik nr 1 - oferta cenowa dla Wykonawców.
 3. Pobierz załącznik nr 2 - oświadczenie dla Wykonawców.
 4. Klauzula infomacyjna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację usłgu opiekuńczych dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.