Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację usłgu opiekuńczych dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla osób dorosłych korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania do pobrania poniżej:

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osoby do pełnienia funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach Osrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego "Stokrotki" utworzonego w ramach projektu pn "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że termin 28-08-2020r. określony w zapytaniu ofertowym (pod linkiem) jako ostateczny na złozenie dokumentów ulega wydlużeniu bezterminowo - do dnia wyłonienia Terapeuty Zajęciowe

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osoby do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu pn "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że termin 17-08-2020r. określony w zapytaniu ofertowym (w linku) jako ostateczny na złozenie dokumentów ulega wydlużeniu bezterminowo - do dnia wyłonienia Asystenta

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty psychoterpii uzależnień. Szczegółowe informacje dostępne do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe specjalista psychoterpii uzależnień.
 2. Formularz oferty cenowej.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osoby do pełnienia funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach Osrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego "Stokrotki" utworzonego w ramach projektu pn "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że termin 28-08-2020r. określony w zapytaniu ofertowym jako ostateczny na złozenie dokumentów ulega wydlużeniu bezterminowo - do dnia wyłonienia Terapeuty Zajęciowego.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osoby do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu pn "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że termin 17-08-2020r. określony w zapytaniu ofertowym jako ostateczny na złozenie dokumentów ulega wydlużeniu bezterminowo - do dnia wyłonienia Asystenta.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osoby do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osoby do pełnienia funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Oferta dla Wykonawcy,
 3. Oświadczenie dla Wykonawcy

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach publikuje poniżej - do pobrania - protokoły z unieważnienia postępowań ofertowych mających na celu wyłonienie Wykonawców planowanych do realizacji przez ośrodek kursów i szkoleń.

 1. Protokół - Kurs ECDL Base - do pobrania.
 2. Protokół - szkolenie cukiernik - do pobrania.
 3. Protokół - kurs konsultant ślubny - do pobrania.
 4. Protokół - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - do pobrania.
 5. Protokół - kurs Prawa Jazdy - do pobrania.
 6. Protokół - szkolenie profesjonalne sprzątanie - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach prezentuje poniżej do pobrania protokoły z wyboru Wykonawców w ramach rozstrzygniętych postępowań na realizację kursów i szkoleń.

 1. Protokół wyłonienia Wykonawcy - Kurs kroju i szycia - do pobrania.
 2. Protokół wyłonienia Wykonawcy - wózek widłowy - do pobrania.