logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach publikuje poniżej - do pobrania - protokoły z unieważnienia postępowań ofertowych mających na celu wyłonienie Wykonawców planowanych do realizacji przez ośrodek kursów i szkoleń.

 1. Protokół - Kurs ECDL Base - do pobrania.
 2. Protokół - szkolenie cukiernik - do pobrania.
 3. Protokół - kurs konsultant ślubny - do pobrania.
 4. Protokół - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - do pobrania.
 5. Protokół - kurs Prawa Jazdy - do pobrania.
 6. Protokół - szkolenie profesjonalne sprzątanie - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach prezentuje poniżej do pobrania protokoły z wyboru Wykonawców w ramach rozstrzygniętych postępowań na realizację kursów i szkoleń.

 1. Protokół wyłonienia Wykonawcy - Kurs kroju i szycia - do pobrania.
 2. Protokół wyłonienia Wykonawcy - wózek widłowy - do pobrania.

logotypy UE EFS
W związku z prowadzonymi postępowaniami ofertowymi mającymi na celu wyłonienie Wykonawców kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje podmioty zainteresowane złożeniem oferty, iż odstępuje od konieczności złożenia oświadczenia osoby  wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .

logotypy UE EFS województwo ślaskie

W związku z prowadzonymi postępowaniami ofertowymi mającymi na celu wyłonienie Wykonawców kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej poniżej prezentujemy  uszczegółowieinie i dodatkowe wyjaśnienia do zapytań ofertowych z dnia 23 kwietnia 2020r. :

1. Wszystkie zaplanowane do realizacji kursy i szkolenia mają się odbyć w formie stacjonarnej po obostrzeń wynikających z wprowadzonego stanu epidemicznego i wznowieniu funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach.

logotypy UE EFS RP województwo śląskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dostępne do pobrania poniżej:

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad psychologicznych w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postepowania ofertowego dostępne są poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - Psycholog- do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" wybrano ofertę Pracowni Plastyczne Arteterapia.

Pobierz protokół z wyboru Wykonawcy.

senior plus logo3Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację w roku 2020 usługi przewozu osób starszych na zajęcia realizowane w ramach Klubu "Senior+".

Szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu dostępone do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.4.2019-S+ do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Oferenta - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na sporządzanie, dowóz i wydania posiłków dla osób dorosłych korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - posiłki
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.

senior plus logo3Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji opiekunki dziennej w Klubie "Senior+".

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania ofertowe dostepne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.5.2019-S+ do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania dostępne poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe znak GOPS. 271.18.2019-0044.
 2. Formularz oferty cenowej dla Ofertodawców
 3. Oświadczenie dot. spelniania warunków do udziału w postępowaniu.

logotypy UE EFS

W związku z trwającym postępowaniem ofertowym znak GOPS.271.17. 2019-0044 dotyczącym wyłonienia osoby do pełnienia funkcji Instruktora Jogi informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 20-12-2019r.