Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice, którym przyznano pomoc w tej formie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.8.2022 - usługi opiekuńcze.
 2. Formularz oferty cenowej do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.7.2022 - specjalistyczne uslugi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Formularz oferty cenowej do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2023 usługi schronienia dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice w następujących rodzajach placówek:

 1. schronisku dla osób bezdomnych;
 2. schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 3. noclegowni.

 Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych typów placówek, w których realizowana będzie usluga schronienia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad psychologicznych w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postepowania ofertowego dostępne są poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - Psycholog- do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na  realizację wsparcia prowadzonego przez specjalistę psychoterapii uzależnień. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego - do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.2.2022 - specjalista ds psychoterapii uzależnień.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na  realizację wsparcia prowadzonego przez specjalistę psychoterapii uzależnień. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego - do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.1.2022 - specjalista ds psychoterapii uzależnień.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofet na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postepowania do pobrania poniżej.

 1. Pobierz treść zapytania ofertowego.
 2. Pobierz formularz oferty cenowej.

W związku z przeprowadzonym postepowaniem, mającym na celu wyłonienie Wykonawców świadczących uslugi schronienia dla osób bezdomnych posiadających ostatni adres zameldowania na pobyt staly na terenie Gminy Zebrzydowice, w następujących placówkach:

 • noclegownia,
 • schrodnisko,
 • schronisko z uslugami opiekuńczymi,

poniżej przedstawiamy protokoły z przeprowadzonego postępowania.

 1. Ponierz protokół z przeprowadzonego postępowania GOPS.271.2.2021 - schronisko dla osób bezdomnych.
 2. Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania GOPS.271.3.2021 - noclegownia dla osób bezdomnych.
 3. Pobierz protokół z przeporwadzonego postępowania GOPS.271.4.2021 - schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na sporządzaniu, wydawaniu i dowiozie posiłków dla osób, którym świadczenie w formie posiłku przyznano w droddze decyzji administracyjnej. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronieniaw schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia z usługami opiekuńczymi - do pobrania.
 4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych - noclegownia.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia - do pobrania.
 4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w rok 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronienia dla osób bezdomnych, których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia - do pobrania
 4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.