logotypy EFS UE

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy pełniącego funkcję Arteterapeuty w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" publikujemy poniżej protokół z przeprowadzonego postępowania.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.

Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonanców do składania ofert na pełnienie funkcji Arteterapeuty w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej". Szczegółowe informacje dotyczące prowadzone postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie cenowe dot. pełnienia funkcji Arteterapeuty - do pobrania
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dotyczące warunków wykluczenia z postępowania - do pobrania.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na świadczenie porad prawnych w ramach projektu ""Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" poniżej publikujemy protokół z rozeznania cenowego.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.

Logotypy EFS EU

W związku przeprowadzeniem rozeznania cenowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 poniżej - do pobrania protokół z przeprowadzonego rozeznania.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.

logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad prawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Druk oświadczenia dla Wykonawców - do pobrania.

logotypy EFS UE

W związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Psychologa w Klubie Integracji Społecznej.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego.

 1. Zapytanie ofertowe - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dot. warunków wykluczenia z postępowania.

logotypy EFS UEGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Pełna treść zapytania ofertowego - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla potencjalnych Wykonanwców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dotyczące warunków wykluczenia z udziału w postępowaniu - do pobrania.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego poniżej zamieszczamy protokół sporządzony na okoliczność wyłonienia wykonawcy zamówienia.

Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania.

logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na dostawę umeblowania do pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Klubu Integracji Społecznej. Poniżej znajdują się do pobrania.

 1. Pełna treść zapytania ofertowego.
 2. Formularz oferty.
 3. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu.
 4. Druk oświadczenia dotyczący wykluczenia z postępowania

Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert cenowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny oraz urządzenie wielofunkcyjne).

Szczegółowe informację dotyczące postępowania ofertowego dostępne są do pobrania poniżej.

Pobierz druk zapytania ofertowego.

Mając na uwadze fakt, iż w postępowaniu ofertowym znak GOPS.271.2.2019  dotyczącym świadczenia usługi schronienia w noclegowni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza ponownie  potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi schronienia w noclegowi na świadczenie przedmiotowej usługi.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

 1. Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.
 2. Pobierz formularz oferty cenowej.
 3. Pobierz formularz oświadczenia wykonawcy.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy na świadczenie funkcji Animatora Lokalnego w projekcie pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 informujemy, że zadanie to powierzone zostało Pani Sonii Jagiełło.