logotypy ue efs

W związku z planowanym uruchomieniem działań w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje wykonawców do świadczenia usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru ofert dostępne są poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej dla potencjalnych Wykonawców.Formularz oferty cenowej dla potencjalnych Wykonawców - do pobrania.
  3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków do udziału w postępowaniu ofertoweym - do pobrania.