Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie w roku 2024 wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych prowadzonego postępowania.

 1. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych lub niepełnosprawnych objętych wsparciem ośrodka.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są do pobrania poniżej.

Informacja o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych - do pobrania.

Klauzula informacyjna (RODO).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie w roku 2024 wsparcia dla osób bezdomnych, których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice.

Planowana forma pomocy dotyczy zapewnienie usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych typów placówek, w których realizowana będzie usluga schronienia:

 1. Zapytanie ofertowe - GOPS.271.2.2023 - zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 2. Formularz oferty cenowej dla wykonawcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegjaącej na zepewnieniu osobie bezdomnej,  której ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice, pomocy w formie pobytu w noclegowni.

Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych typów placówek, w których realizowana będzie usluga schronienia:

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.3.2023 - zapewnienie schronienie osobie bezdomnej w noclegownii.
 2. Formularz oferty cenowej dla Oferentów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie w roku 2024 wsparcia dla osób bezdomnych, których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice.

Planowana forma pomocy dotyczy zapewnienie usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych.

Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych typów placówek, w których realizowana będzie usluga schronienia:

 1. Zapytanie ofertowe - GOPS.271.1.2023 - zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych;
 2. Formularz oferty cenowej dla wykonawcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice, którym przyznano pomoc w tej formie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.8.2022 - usługi opiekuńcze.
 2. Formularz oferty cenowej do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.7.2022 - specjalistyczne uslugi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Formularz oferty cenowej do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2023 usługi schronienia dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice w następujących rodzajach placówek:

 1. schronisku dla osób bezdomnych;
 2. schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 3. noclegowni.

 Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych typów placówek, w których realizowana będzie usluga schronienia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad psychologicznych w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postepowania ofertowego dostępne są poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - Psycholog- do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na  realizację wsparcia prowadzonego przez specjalistę psychoterapii uzależnień. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego - do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.2.2022 - specjalista ds psychoterapii uzależnień.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na  realizację wsparcia prowadzonego przez specjalistę psychoterapii uzależnień. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego - do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.1.2022 - specjalista ds psychoterapii uzależnień.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofet na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postepowania do pobrania poniżej.

 1. Pobierz treść zapytania ofertowego.
 2. Pobierz formularz oferty cenowej.