Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie w roku 2024 wsparcia dla osób bezdomnych, których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice.

Planowana forma pomocy dotyczy zapewnienie usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych typów placówek, w których realizowana będzie usluga schronienia:

  1. Zapytanie ofertowe - GOPS.271.2.2023 - zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  2. Formularz oferty cenowej dla wykonawcy.