Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że w każdą środę, w godzinach od 13.00 do 15.00 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach (ul. G. Morcinka 15 - budynek socjalny) pełni dyżur pracownik socjalny ośrodka.

W związku z zakończeniem z dniem 31-12-2020r. realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że placówka w dalszym ciągu prowadzi swoją działalności a ośrodek zapewnia gotowość instytucjonalną do świadczenia wsparcia dotychczas realizowanego w ramach projektu.

Aktualnie prowadzone jest indywidualne poradnictwo psychologiczne, konsultacje ze specjalistą ds. psychoterapii uzależnień, warsztaty inegracyjno-rękodzielnicze, dyżury pracownika socjalnego.

Osoby chętne do skorzystania z oferty KIS  prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach po numerem telefonu 32 4755132 lub 32 4755119

 

logo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o postępach w realizacji projektu pn Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

Od września tego roku wznowiona została działalność Klubu Integracji Społecznej  po okresie zawieszenia spowodowanego koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Jedyną formą wsparcia jaka się odbywała w tym czasie, były kursy i szkolenia zawodowe i edukacyjne.

Aktualnie uczestnicy i uczestniczki projektu, kończą realizację Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Zawodowej i Edukacyjnej.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o częściowym wznowieniu realizacji projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju wszystkie działania realizowane w ramach projektu zostały zawieszone począwszy od 12-03-2020r.

Z dniem 06-07-2020r. częściowo wznowiliśmy działalność Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach (KIS) poprzez realizację w siedzibie KIS  certyfikowanych kursów i szkoleń zawodowych dla naszych uczestników i uczestniczek projektu. Certyfikacja kursów oznacza, że każdy kurs zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez specjalnie powołaną w tym celu zewnętrzna komisję egzaminacyjną. Pozytywny wynik egzaminu będzie równoznaczny z uzyskaniem przez kursantów kwalifikacji zawodowych

zdjęcie połaczonych dłoniW związku z polecenem nr 42/2020  Wojewody Śląskiegoz dnia 24 marca 2020r. działalność Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach zostaje zawieszona do dnia 24 kwietnia 2020r.

logotypy EFS EU

Na dzień 04 marca br. ( środa, godz. 18.00) w naszym klubie zaplanowaliśmy WYJĄTKOWE WYDARZENIE -  spotkanie autorskie z Dawidem Frenchem, angielskim tłumaczem książek Andrzeja Sapkowskiego , w tym Sagi i Wiedźminie (!!!) .

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. 602194953.     

Wszystkie osoby chętne do udziału w zajęciach naszego Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach ( ul. Morcinka 15/1) serdecznie zapraszamy !

Logotypy EFS EU

Dnia 28 stycznia 2020r. odbyło w Domu Ludowym w Kaczycach spotkanie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania członkinie KGW w Kaczycach opowiedziały uczestnikom i uczestniczkom naszego klubu o Bożonarodzeniowych zwyczajach i obrzędach na Śląsku Cieszyńskim. Podczas spotkania wystąpiła również P. Kamila Ptaszyńska-Matloch – srebrna laureatka XXX Jubileuszowego konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, która opowiedziała w gwarze cieszyńskiej jak wyglądały Święta Bożego narodzenia za czasów naszych przodków. Uczestnicy i uczestniczki spotkania zostali ugoszczeni również skromnym poczęstunkiem, przygotowanym przez członkinie KGW, oczywiście nawiązujący do tradycyjnych na naszym terenie, potraw wigilijnych. 

logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o postępach w realizacji projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

W ramach tzw. działań o charakterze środowiskowym dnia 18 listopada br. w siedzibie KIS odbył się wykład nt. życia i malarstwa Caravaggio wraz z filmem o malarzu pt. „Żywe obrazy”. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych słuchaczy.

logotypy ue efs

 

Klub Integracji Społecznej w Kaczycach z siedzibą ul. Morcinka 15/1 zaprasza na:

  • Warsztaty rękodzieła – zajęcia z zakresu rękodzieła, mające na celu naukę posługiwania się różnego rodzaju technikami rękodzielniczymi w miłej, przyjaznej  atmosferze ( w każdy wtorek od 9.00 do 13.00);
  • Osiedlowy Klub Seniora – spotkania „przy kawie” , zajęcia aktywizujące, integrujące, rękodzielnicze dla osób w wieku 60 + (w każdą środę od 9.00 do 13.00);
  • Klub Kobiet Zaradnych – spotkania , na których promujemy zdrowy styl życia, sztukę relaksacji , edukację, profilaktykę zdrowotną, aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, a ponadto zajmujemy  się po prostu „babskimi sprawami” czyli tym co nas kobiety interesuje ( w każdy czwartek od 09.00 do 13.00);

logotypy UE EFS

Zapraszamy wszystkich, najmłodszych mieszkańców na zajęcia realizowane w ramach Klubu Ekologicznego Malucha. Zajęcia odbywają się w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 11.00 do 13.00 w świetlicy środowiskowej na ul. G. Morcinka 15c w Kaczycach.

logotypy EFS UEUprzejmie informujemy, iż w ramach działającego Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach, funkcjonuje Osiedlowy Klub Seniora.  W związku z działalności Klubu zapraszamy wszystkie osoby starsze do wspólnego spędzania czasu w siedzibie KIS (ul. Morcinka 15/1, Kaczyce). Specjalnie dla tych osób wygospodarowaliśmy czas i udostępniamy pomieszczenie KIS-u. Poza czasem i miejscem gwarantujemy dobrą atmosferę, a wszystko to w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00.
Serdecznie zapraszamy.

logotypy UE EFS

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10-07-2019r. o godzinie 15.00 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach (ul. G. Morcinka 15/1) rozpoczynamy zajęcia dla rodziców mające na celu ich wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Szkoła dla Rodziców  to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program Szkoły obejmuje cykl 10 spotkań (raz w tygodniu). Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 32 4755132.