W związku z zakończeniem z dniem 31-12-2020r. realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że placówka w dalszym ciągu prowadzi swoją działalności a ośrodek zapewnia gotowość instytucjonalną do świadczenia wsparcia dotychczas realizowanego w ramach projektu.

Aktualnie prowadzone jest indywidualne poradnictwo psychologiczne, konsultacje ze specjalistą ds. psychoterapii uzależnień, warsztaty inegracyjno-rękodzielnicze, dyżury pracownika socjalnego.

Osoby chętne do skorzystania z oferty KIS  prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach po numerem telefonu 32 4755132 lub 32 4755119