logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o postępach w realizacji projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

W ramach tzw. działań o charakterze środowiskowym dnia 18 listopada br. w siedzibie KIS odbył się wykład nt. życia i malarstwa Caravaggio wraz z filmem o malarzu pt. „Żywe obrazy”. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych słuchaczy.

logotypy ue efs

 

Klub Integracji Społecznej w Kaczycach z siedzibą ul. Morcinka 15/1 zaprasza na:

  • Warsztaty rękodzieła – zajęcia z zakresu rękodzieła, mające na celu naukę posługiwania się różnego rodzaju technikami rękodzielniczymi w miłej, przyjaznej  atmosferze ( w każdy wtorek od 9.00 do 13.00);
  • Osiedlowy Klub Seniora – spotkania „przy kawie” , zajęcia aktywizujące, integrujące, rękodzielnicze dla osób w wieku 60 + (w każdą środę od 9.00 do 13.00);
  • Klub Kobiet Zaradnych – spotkania , na których promujemy zdrowy styl życia, sztukę relaksacji , edukację, profilaktykę zdrowotną, aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, a ponadto zajmujemy  się po prostu „babskimi sprawami” czyli tym co nas kobiety interesuje ( w każdy czwartek od 09.00 do 13.00);

logotypy UE EFS

Zapraszamy wszystkich, najmłodszych mieszkańców na zajęcia realizowane w ramach Klubu Ekologicznego Malucha. Zajęcia odbywają się w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 11.00 do 13.00 w świetlicy środowiskowej na ul. G. Morcinka 15c w Kaczycach.

logotypy EFS UEUprzejmie informujemy, iż w ramach działającego Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach, funkcjonuje Osiedlowy Klub Seniora.  W związku z działalności Klubu zapraszamy wszystkie osoby starsze do wspólnego spędzania czasu w siedzibie KIS (ul. Morcinka 15/1, Kaczyce). Specjalnie dla tych osób wygospodarowaliśmy czas i udostępniamy pomieszczenie KIS-u. Poza czasem i miejscem gwarantujemy dobrą atmosferę, a wszystko to w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00.
Serdecznie zapraszamy.

logotypy UE EFS

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10-07-2019r. o godzinie 15.00 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach (ul. G. Morcinka 15/1) rozpoczynamy zajęcia dla rodziców mające na celu ich wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Szkoła dla Rodziców  to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program Szkoły obejmuje cykl 10 spotkań (raz w tygodniu). Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 32 4755132.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o postępach w realizacji projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny Gminy Zebrzydowice oraz wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności zawodowej nieaktywnych członków tej społeczności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowita wartość wynosi 310.200,00 zł, w tym 263 670,00 zł dofinansowania z UE. Projekt realizowany będzie na obszarze zidentyfikowanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice jako tzw. obszar rewitalizacji. Stanowi on teren wzdłuż Osiedla Morcinek oraz fragment ulic Otrębowskiej, Stalmacha i Słonecznej w Kaczycach.

 EFS kolor poziom

W związku z realizacją projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS) , od maja br. w siedzibie KIS ( tj. ul. Morcinka 15/1 Kaczyce) zostały uruchomione bezpłatne  porady prawne – w każdy czwartek w godz. 8.00 -12.00

Wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji zainteresowanych skorzystaniem z poradnictwa prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 515 324 143

EFS kolor poziom

Mając na uwadze realizację jednego z wielu postulatów zgłoszonych podczas spotkań w Klubie Integracji Społecznej w Kaczycach z mieszkańcami Kaczyc, zachęcamy do oddania swojego głosu na lokalizację paczkomatu na terenie ul. Stalmacha w Kaczycach.

Oddać swój głos można pod adresem  https://bliskociebie.inpost.pl/#paczkomat-w-twojej-okolicy_lat=49.82532658208125_lng=18.59176672883609

logotypy EFS UE

W ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” informujemy, iż na sobotę 23.03.2019r. zaplanowana została akcja sprzątania obszaru objętego działaniami w ramach projektu ( tj. wzdłuż ul. Morcinka + fragmenty ulic: Otrębowskiej, Stalmacha i Słonecznej w Kaczycach) , ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Morcinek.

Planowane działania zrealizowane zostaną w ramach akcji Trash Tag Challenge zainicjowanej w roku 2015 w Stanach Zjednoczonych.

Działanie to ma na celu poprawę wizerunku obszaru rewitalizacji oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród jego mieszkańców. Po akcji zaplanowaliśmy w siedzibie KIS  drobny poczęstunek dla wszystkich jego uczestników.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji, którym leży na sercu troska o środowisko naturalne, a także ład i czystość w swoim otoczeniu.  

Zbiórka pod siedzibą KIS (ul. Morcinka 15/1 Kaczyce) w sobotę 23.03.2019r. o godz. 9.30.

EFS kolor poziom

Informujemy, iż od początku lutego br. trwa wstępny etap rekrutacji do projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej". Osoby  zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do animatorki lokalnej projektu codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ( ul. Morcinka 15/1 Kaczyce) lub pod nr telefony 32 47 55 132. Wstępne formularze rekrutacyjne są dostępne również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 w godzinach urzędowania a także do pobrania poniżej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy !!!

Pobierz formularz rekrutacyjny do projektu.

logotypy EFS

W związku z rozpoczęciem działań w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" realizowane są obecnie przedsięwzięcia mające na celu poznanie lokalnej społeczności obszaru rewitalizacji na którym realizowany jest projekt obejmujący ul. g. Morcinka, część ulicy P. Stalmacha oraz Otrębowskiej. W tym celu prowadzona jest ankietyzacja lokalnej społeczności osiedla, a na 28 lutego br. zaplanowane jest spotkanie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich jego mieszkańców. Podczas spotkania wspólnie opracujemy mapę zasobów i potrzeb, omówimy problemy lokalnej społeczności i zastanowimy się nam możliwościami ich rozwiązania. W efekcie prowadzonych działań powstanie ścieżka reintegracji dla całego środowiska lokalnego, uwzględniającej diagnozę sytuacji problemowej, zasoby, potencjał, predyspozycje, potrzeby lokalnej społeczności.