Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że w każdą środę, w godzinach od 13.00 do 15.00 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach (ul. G. Morcinka 15 - budynek socjalny) pełni dyżur pracownik socjalny ośrodka.