logotypy ue efs

 

Klub Integracji Społecznej w Kaczycach z siedzibą ul. Morcinka 15/1 zaprasza na:

 • Warsztaty rękodzieła – zajęcia z zakresu rękodzieła, mające na celu naukę posługiwania się różnego rodzaju technikami rękodzielniczymi w miłej, przyjaznej  atmosferze ( w każdy wtorek od 9.00 do 13.00);
 • Osiedlowy Klub Seniora – spotkania „przy kawie” , zajęcia aktywizujące, integrujące, rękodzielnicze dla osób w wieku 60 + (w każdą środę od 9.00 do 13.00);
 • Klub Kobiet Zaradnych – spotkania , na których promujemy zdrowy styl życia, sztukę relaksacji , edukację, profilaktykę zdrowotną, aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, a ponadto zajmujemy  się po prostu „babskimi sprawami” czyli tym co nas kobiety interesuje ( w każdy czwartek od 09.00 do 13.00);
 • Klub Ekologiczny Malucha – zajęcia dla dzieci, mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej , edukację ekologiczną w formie zabawy dla najmłodszych mieszkańców osiedla UWAGA! Zajęcia odbywają się na osiedlowej świetlicy środowiskowej;
 • Warsztaty Arteterapeutyczne dla Kobiet – polegające na wykorzystywaniu twórczości  (m.in. plastycznej, malarskiej, rysunkowej, rzeźby) w celach terapeutycznych, w tym w celu ekspresji emocji, odkrywania siebie, samorozwoju, wzmocnienia poczucia własnej wartości, relaksacji, oderwania się od codzienności;
 • w ramach projektu realizujemy także usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych – wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu, podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej, poprawie jakości życia.

Ponadto realizujemy tzw. działania o charakterze środowiskowym, w tym:

 • imprez aktywizująco - integracyjnych – imprezy okolicznościowe, w tym spotkania z ciekawymi osobami z naszego regionu;
 • wyjścia o charakterze kulturalnym (np. do kina, teatru, na koncert). W październiku br. uczestnicy KIS wybrali się na wycieczkę do teatru w Cieszynie na występ Artura Andrusa. Dodatkowo uczestnicy wycieczki mieli okazję uzyskać pamiątkowy autograf od gwiazdy wieczoru oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie;
 • wycieczki krajoznawcze i rekreacyjnych (poznawanie regionu). We wrześniu br. uczestnicy KIS wybrali się na wycieczkę do „Chlebowej Chaty” w Górkach Małych, gdzie wysłuchali wykładu o życiu naszych przodków, mieli okazję posługiwać się dawnymi narzędziami i maszynami ( młócenie cepem, mielenie zboża na żarnach, zabawa na starych traktorach, formowanie masła i podpłomyków, produkcja twarogu), degustować „do syta”  własnoręczne swojskie wyroby ( chleb żytni, podpłomyki, twaróg , masło, miód, smalec itp.). Ponadto uczestnicy wycieczki wysłuchali wykładu na temat roli pszczół miodnych w życiu człowieka. Na koniec imprezy specjalnie dla uczestników wycieczki zorganizowano ognisko z poczęstunkiem.

W ramach działań o charakterze środowiskowym planujemy również realizację:

 • spotkań, pogadanek z przedstawicielami lokalnych instytucji w ramach zawartego Partnerstwa Lokalnego ( np. spotkania z  bibliotekarką, dzielnicowym, lekarzem rodzinnym). Celem tych spotkań jest rozmowa na interesujące mieszkańców tematy, profilaktyka, edukacja,
 • spotkań integracyjno – sportowych -  planujemy organizację rozgrywek sportowych z wykorzystaniem lokalnej bazy sportowej ( np. boiska szkolne), których celem jest integracja mieszkańców,
 • certyfikowane kursy / szkolenia edukacyjne i zawodowe – ta forma wsparcia realizowana będzie w 2020r. i skierowana jest do osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych , będących uczestnikami projektu.

 

Informujemy, że do naszego Klubu Integracji Społecznej zapraszamy wszystkie osoby, które mają ochotę skorzystać z proponowanych przez nas  zajęć. 

Jednocześnie stale prowadzimy rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w projekcie, które zostaną objęte przez nas szczególnym wsparciem, dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestnika. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, prosimy o zgłaszanie się do animatora lokalnego projektu w dniach poniedziałek, środa, czwartek w siedzibie KIS ( ul. Morcinka 15/1 Kaczyce) w godz. 8.00 – 9.00 lub pod nr telefonu 32 47 55 132. Wstępne formularze rekrutacyjne są dostępne również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 w godzinach urzędowania oraz na stronie www.gops.zebrzydowice.pl.