logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o postępach w realizacji projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

W ramach tzw. działań o charakterze środowiskowym dnia 18 listopada br. w siedzibie KIS odbył się wykład nt. życia i malarstwa Caravaggio wraz z filmem o malarzu pt. „Żywe obrazy”. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych słuchaczy.

 

Ponadto dnia 19 listopada br. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach wybrali się  wycieczkę do teatru w Cieszynie na coroczny spektakl pt. „Gość oczekiwany”. Spektakl wzbudził duże emocje wśród uczestników wycieczki, nie brakowało łez wzruszenia.

Miesiąc grudzień rozpoczęliśmy od spotkania z  przedstawicielami lokalnych instytucji . Na spotkanie przybyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Kaczycach, Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach, Domu Ludowego w Kaczycach, Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczycach, Koła Gospodyń Kamratki, Przychodni  Rejonowej w Kaczycach oraz sołtys Kaczyc. Podczas spotkania  poruszyliśmy kwestię wspólnej działalności na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego , biorąc pod uwagę zasoby i możliwości każdej z instytucji. Poczyniliśmy liczne ustalenia co do przyszłej wzajemnej współpracy.

Na dzień 19.12.br. zaplanowaliśmy spotkanie opłatkowe dla osób biorących udział w zajęciach naszego Klubu. Spotkanie ma na celu kultywowanie lokalnych tradycji wigilijnych, wspólne kolędowanie, przełamanie się opłatkiem. W ramach przygotowań do spotkania, planujemy na dzień 16 grudnia br. wspólne pieczenie tradycyjnych drobnych ciasteczek oraz tradycyjnej śląskiej moczki piernikowej.

Nowy Rok 2020 rozpoczynamy od spotkania w Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas spotkania zaplanowanego na dzień 09 stycznia 2020 planujemy poruszyć zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem uzależnienia od alkoholu.

Ponadto dnia 28 stycznia 2020r. wybieramy się na spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kaczycach , które odbędzie się w Domu Ludowym w Kaczycach. Podczas spotkania członkinie KGW opowiedzą uczestnikom naszego klubu o tradycjach wigilijnych na śląsku cieszyńskim, planujemy również wspólne gotowanie tradycyjnych świątecznych potraw.    

Od stycznia 2020r. rozpoczynamy realizację certyfikowanych kursów edukacyjnych i zawodowych dla osób bezrobotnych ( osoby pozostające be pracy, gotowe do podjęcia pracy, aktywnie poszukujące zatrudnienia, niekoniecznie zarejesrtowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) , będących uczestnikami projektu. Osoby objęte wsparciem zostaną skierowane na właściwy kurs zawodowy po indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Pierwsze konsultacje zaplanowane są na styczeń 2020r.

Osoby bezrobotne, zamieszkałe na obszarze rewitalizacji w Kaczycach ( ul. Morcinka, Otrębowska, Słoneczna, Stalmacha) , zainteresowane ukończeniem takich kursów, prosimy o zgłaszanie się do Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach lub o kontakt telefoniczny po nr tel. 32 47 55 132. 

Wszystkie osoby chętne do udziału w zajęciach naszego Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach serdecznie zapraszamy !