Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie w roku 2024 wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych prowadzonego postępowania.

  1. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.