Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice, którym przyznano pomoc w tej formie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania do pobrania poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.8.2022 - usługi opiekuńcze.
  2. Formularz oferty cenowej do pobrania.