Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2023 usługi schronienia dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice w następujących rodzajach placówek:

  1. schronisku dla osób bezdomnych;
  2. schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  3. noclegowni.

 Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych typów placówek, w których realizowana będzie usluga schronienia:

 

Schronisko dla osób bezdomnych:

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Noclegownia: