Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych lub niepełnosprawnych objętych wsparciem ośrodka.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są do pobrania poniżej.

Informacja o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych - do pobrania.

Klauzula informacyjna (RODO).