Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania do pobrania poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.7.2022 - specjalistyczne uslugi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  2. Formularz oferty cenowej do pobrania.