logotypy UE EFS W związku z prowadzonymi postępowaniami ofertowymi mającymi na celu wyłonienie Wykonawców kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje podmioty zainteresowane złożeniem oferty, iż odstępuje od konieczności złożenia oświadczenia osoby  wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .

logotypy UE EFS województwo ślaskie

W związku z prowadzonymi postępowaniami ofertowymi mającymi na celu wyłonienie Wykonawców kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej poniżej prezentujemy  uszczegółowieinie i dodatkowe wyjaśnienia do zapytań ofertowych z dnia 23 kwietnia 2020r. :

1. Wszystkie zaplanowane do realizacji kursy i szkolenia mają się odbyć w formie stacjonarnej po obostrzeń wynikających z wprowadzonego stanu epidemicznego i wznowieniu funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach.

logotypy UE EFS RP województwo śląskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dostępne do pobrania poniżej:

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad psychologicznych w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postepowania ofertowego dostępne są poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - Psycholog- do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" wybrano ofertę Pracowni Plastyczne Arteterapia.

Pobierz protokół z wyboru Wykonawcy.

Logotyp programu Senior PlusGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację w roku 2020 usługi przewozu osób starszych na zajęcia realizowane w ramach Klubu "Senior+".

Szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu dostępone do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.4.2019-S+ do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Oferenta - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na sporządzanie, dowóz i wydania posiłków dla osób dorosłych korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - posiłki
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.

logotyp programu Senior PlusGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji opiekunki dziennej w Klubie "Senior+".

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania ofertowe dostepne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.5.2019-S+ do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

logotyp programu Senior+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację w roku 2020 na pełnienie funkcji Animatora w Klubie "Senior+".

Szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu dostępone do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe GOPS.271.6.2019-S+ do pobrania.
Formularz oferty cenowej dla Oferenta - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania dostępne poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe znak GOPS. 271.18.2019-0044.
 2. Formularz oferty cenowej dla Ofertodawców
 3. Oświadczenie dot. spelniania warunków do udziału w postępowaniu.

logotypy UE EFS

W związku z trwającym postępowaniem ofertowym znak GOPS.271.17. 2019-0044 dotyczącym wyłonienia osoby do pełnienia funkcji Instruktora Jogi informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 20-12-2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób korzystających z tej formy wsparcia, zamieszkałych na terenie Gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS. 271.8.2019 do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej do wypełnienia.