W związku z przeprowadzonym postepowaniem, mającym na celu wyłonienie Wykonawców świadczących uslugi schronienia dla osób bezdomnych posiadających ostatni adres zameldowania na pobyt staly na terenie Gminy Zebrzydowice, w następujących placówkach:

  • noclegownia,
  • schrodnisko,
  • schronisko z uslugami opiekuńczymi,

poniżej przedstawiamy protokoły z przeprowadzonego postępowania.

  1. Ponierz protokół z przeprowadzonego postępowania GOPS.271.2.2021 - schronisko dla osób bezdomnych.
  2. Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania GOPS.271.3.2021 - noclegownia dla osób bezdomnych.
  3. Pobierz protokół z przeporwadzonego postępowania GOPS.271.4.2021 - schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.