logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie uslugi Doradcy Zawodowego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe do pobrania.Zapytanie ofertowe do pobrania.
 2. Formularz ofertowy dla Wykonawcy.
 3. Oświadczenie dla Ofertodawcy.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" informujemy, że działanie to postanowiono zlecić Pani Kamili Ptaszyńskiej-Matloch w załączeniu protokł z przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Protokół z przeprowadzonego postepowania ofertowego

logotypy EFS EU

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia Wykonawcy pełniącego funkcję Asystena Osobistego Osoby Niepełnosprawnej publikujemy poniżej protokół, w którym zawarte zostały także informacje dotyczace dalszego trybu postępowania (rozmowy kwalifikacyjne).

Protokół z prowadzonego naboru - POBIERZ.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" informujemy, że działanie to postanowiono zlecić Pani Dorota Grygierek w załączeniu protokł z przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Protokół z przeprowadzonego postepowania ofertowego

logotypy efs ue

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020, zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Pełna treść zapytania ofertowego - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla potencjalnych Wykonanwców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dotyczące warunków wykluczenia z udziału w postępowaniu - do pobrania.
 4. Wzór formularza rekrutacyjnego - do wglądu.

logotypy efs eu

W związku z prowadzonym postepowaniem mającym na celu wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" publikujemy poniżej protokół dotyczący złożonych ofert na realizację tego zadania.

Protokół z prowadzonego postepowania do pobrania.

 

logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza ponownie wszystkich potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej”. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami dla wykonawców dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271. 12. 2019 -0044 do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.
 3. Oświadczenie o ewentualnym wykluczeniu z postępowania.
 4. Formularz kwestionariusza rekrutacyjnego (do wglądu).

logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenieKlubu Integracji Społecznej”. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami dla wykonawców dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271. 11. 2019 -0044 do pobrania.GOPS.271. 11. 2019 -0044 do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.
 3. Oświadczenie o ewentualnym wykluczeniu z postępowania.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia kursu pn. "Szkoła dla Rodziców" w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” publikujemy poniżej protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

Protokół z rozeznania cenowego - do pobrania.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.9.2019-0044 dotyczącym wyłonienia Wykonawcy kursu pn. "Szkoła dla Rodziców" informujemy, iż z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła  kwotę, która zaplanowana została na realizację w.w działania,postępowanie powyższe zostało anulowane.

Jednocześnie poniżej publikujemy kolejne zapytanie ofertowe dotyczące realizacji "Szkoły dla Rodziców". Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji Szkoły dla Rodziców - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert cenowych na organizację Szkoły dla Rodziców realizowanej w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji Szkoły dla Rodziców - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - do pobrania.

Logotyp programu senior plus

W związku z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację jednorazowego poradnictwa dietetycznego dla osób starszych (60+) - uczestników Klubu "Senior+" w Zebrzydowicach.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.2.2019-S+ - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.