logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym dotyczącym wyłonienia Wykonawcy usługi przewozowaj dla uczestników Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych utworzonego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów informuje, iż realizację zlecenia postanowiono powierzyć Biuru Turystyki Kwalifikowanej "Ondraszek" z Cieszyna.

Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania.