Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na świadczenie usług schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych postępowań ofertowych dostępne sa do pobrania poniżej.

  1. Usługa schronienia - schronisko dla osób bezdomnych.
  2. Usługa schronienia - schronisko dla osób dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  3. Usługa schronienia - noclegownia