logotypy UE EFSW związku z przeprowadznym postepowaniem na wyłonienie Terapeuty zajęciowego do projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”, prezentujemy poniżej protokół z przeprowadzonego postępowania.

Pobierz protokół z wyboru Wykonawcy.