logotypy EFS EU

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" publikujemy poniżej protokół z wyboru Wykonawcy.

Pobierz protokół z wyłonienia wykonawcy - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.