logotypy UE EFS

W związku z przeprowadzonym postepowaniem mającym na celu wyłonienie Wykonawcy usługi realizacji warsztatów terapeutycznych w ramach projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” poniżej znajduje się protokół z wyłonienie Wykonawcy.

Pobierz protokół z wyłonienia Wykonawcy.