Logotypy EFS EUW związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym poniżej publikujemy protokół z wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi Psychologa w ramach Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych.

Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania.