Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonanwców do składania ofert na pełnienie funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe - Terapeuta Zajęciowy - do pobrania.
  2. Formularz oferty dla Wykonawców - do pobrania.
  3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków do udziału w postępowaniu - do pobrania.