logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje Wykonawcy do realizacji zajęć JOGI w wymiarze 4 razy w miesiącu po 90 min. w okresie od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. j w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach  (ul. Morcinka 15/1 Kaczyce).

Szczegółowe informacje dot. postępowania do uzyskania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla potencjalnych Wykonawców.
 3. Oświadczenia dotyczące powiązań z Zamawiającym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Zebrzydowice i objetych tą formą pomocy przez tutejszty ośrodek. Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania dostępne są poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowe dla Wykonawców do do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na świadczenie usług schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych postępowań ofertowych dostępne sa do pobrania poniżej.

 1. Usługa schronienia - schronisko dla osób bezdomnych.
 2. Usługa schronienia - schronisko dla osób dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

logotypy UE EFS

W związku z przeprowadzonym postepowaniem mającym na celu wyłonienie Wykonawcy usługi realizacji warsztatów terapeutycznych w ramach projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” poniżej znajduje się protokół z wyłonienie Wykonawcy.

Pobierz protokół z wyłonienia Wykonawcy.

logotypy UE EFSW związku z przeprowadznym postepowaniem na wyłonienie Terapeuty zajęciowego do projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”, prezentujemy poniżej protokół z przeprowadzonego postępowania.

Pobierz protokół z wyboru Wykonawcy.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym dotyczącym wyłonienia Wykonawcy usługi przewozowaj dla uczestników Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych utworzonego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów informuje, iż realizację zlecenia postanowiono powierzyć Biuru Turystyki Kwalifikowanej "Ondraszek" z Cieszyna.

Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania.

logotypy UE EFS

W związku z przeprowadzonym postepowaniem ofertowym mającym na celu wyłonienie Wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie warsztatów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" publikujemy poniżej protokół z wyłonienia Wykonawcy.

Pobierz protokół z wyłonienia Wykonawcy.

logotypy UE EFSW związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym publikujemy poniżej protokół z zakończonego postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy świadczenia wsparcia poprzez opiekę dziennę w Ośrodku Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych utworzonego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów prosimy".

Pobierz protokół wyłonienia Wykonawcy.

logotypy EFS EU

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" publikujemy poniżej protokół z wyboru Wykonawcy.

Pobierz protokół z wyłonienia wykonawcy - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Logotypy EFS EUW związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym poniżej publikujemy protokół z wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi Psychologa w ramach Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych.

Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania.

Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejk w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na prowadzenia warsztatów arteterapeutycznych w ramach  grupy wsparcia dla matek/opiekunek faktycznych niepełnosprawnych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju 1 raz w miesiącu (2 godz. zegarowe) w okresie od listopada 2019 do października 2020r. Grupa wsparcia utworzona zostanie w związku z realizacją projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów".

Szczegółowe informacje dostępne poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe - Arteterapeuta - grupa wsparcia - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla potencjalnych Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dla Wykonawców do pobrania.

Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonanwców do składania ofert na pełnienie funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe - Terapeuta Zajęciowy - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków do udziału w postępowaniu - do pobrania.