Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy ośrodka i zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice..

Zapytanie ofertowe do pobrania.

Formularz oferty cenowej do pobrania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. :

1. chłopca ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym, świadczonych w miejscu zamieszkania:

2.osoby dorosłej:

Do składania ofert na realizację zadania uprawnieni są zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych: monter instalacji LPG wraz z uprawnieniami SEP G3 oraz kurs SEP G1 dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pełna treść zapytania cenowego - monter instalacji LPG wraz z uprawnieniami SEP G3.

Pełna treść zapytania cenowego - SEP G1.

Logotyp Program Regionalny FELogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego z bezpieczną wymiana butli LPG dla uczestników/czek projektu  pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

W związku z przeprowadzonym postępowanieniem mającym na celu wyłonienie wykonawcy usługi zleconej jaką jest przeprowadzenie treningu dla opiekunów osób zależnych w ramach projektu "Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” publikuje protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

Protokół udzielenia zamówienia publicznego do pobrania.Protokół udzielenia zamówienia publicznego do pobrania.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o wydłużeniu terminu składania ofert na świadczenie usługi cateringowej, polegającej na zorganizowaniu przerwy kawowej dla  7 uczestników/czek projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w okresie od października do listopada 2017r.

Pełna treść zapytania ofertowego w informacji zamieszczonej dnia 15 września 2017 pn. zapytanie cenowe-organizacja przerwy kawowej.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług  społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na  świadczenie usługi restauracyjnej, polegającej na organizacji przerwy kawowej dla  uczestników/czek w/w projektu w lokalu wyznaczonym przez Zamawiającego.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza osoby fizyczne oraz firmy do składania ofert na przeprowadzenie treningu dla opiekunów osób zależnych. 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znaleść można poniżej w zapytaniu ofertowym.

  1. Pobierz zapytanie ofertowe.
  2. Pobierz formularz oferty.
  3. Pobierz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  4. Pobierz oświadczenie o spełnianiu warunków wykluczenia.

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (oligofrenopedagog) wybrano ofertę Pani Joanny Pilch.

Poniżej, do pobrania protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

Pobierz protokół z rozeznanania cenowego.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursu monter instalacji LPG dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pełna treść zapytania cenowego - monter instalacji LPG do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje psychologa oraz oligofrenopedagoga do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone byłyby w miejscu zamieszkania osoby tj. w Zebrzydowicach.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższych zapytaniach ofertowych.

Dodatkowo poniżej  publikujemy do pobrania druk oferty cenowej do wypełnienia przez potencjalnych wykonawców,