Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. chłopca ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym, świadczonych w miejscu zamieszkania. Do składania ofert na realizację zadania uprawnieni są zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne.

Poniżej pełna treść zapytania:

1. Zapytanie ofertowe - do pobrania.

2. Oferta cenowa do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie w roku 2017 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. chłopca w wieku 8 lat ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym, świadczonych w miejscu zamieszkania.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:

GOPS.271.1.2016
Zebrzydowice, 30-11-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację kursu kwalifikacyjnego spawacz metodą MIG/MAG oraz szkolenia nowoczesny magazynier dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

logo FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza wykonawców usług zleconych n/w kursów:

logo FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację kursu kwalifikacyjnego pomoc kuchenna dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pełna treść zapytania cenowego do pobrania.

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację kursów kwalifikacyjnych:

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wykonawcą treningu kompetencji i umiejętności społecznych - podstawy obsługi komputera zostaje Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości z Janowca Wlkp. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - podstawy obsługi komputera realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Notatka z rozeznania cenowego do pobrania.

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wykonawcą szkolenia - Stylizacja paznokci zostaje FHU A priori z Jastrzębia-Zdroju. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Notatka z rozeznania cenowego do pobrania.

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wykonawcą treningu kompetencji i umiejętności społecznych zostaje FHU A priori z Jastrzębia-Zdroju. Trening kompetencji i umiejętności społecznych realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego do pobrania.

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia – Stylizacja paznokci dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pełna treść zapytania cenowego do pobrania.

logo FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż funkcję animatora aktywnej integracji sprawować będzie Pani Beata Figula. Animator aktywnej integracji zaangażowany jest w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Treść rozeznania cenowego do pobrania.

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację treningu kompetencji i umiejętności społecznych-podstawowa obsługa komputera dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w pratnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pełna treść zapytania cenowego do pobrania.