Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji asystenta rodziny - umowa zlecenie.

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;

3) kwalifikacje zawodowe:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

lub

logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wykonawcą, który będzie realizował kurs "Profesjonalna obsługa sekretariatu" dla uczestników/uczestniczek proejktu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze śrokdów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zostaje FHU A priori z Jastrzębia-Zdroju.

Pełna treść notatki z rozeznania rynku do pobrania.

logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na kurs profesjonalna obsługa sekretariatu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Pełna treść zapytania cenowego do pobrania.

Mając na uwadze zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz brak ofert spełniających określone w zapytaniu cenowym wymagania, termin naboru ofert na świadczenie w.w usług zostaje wydłużony do dnia 03 września 2014r. do godz. 15.00

Przejdz do pełnej treści zapytania ofertowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla chłopca w wieku 6 lat ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym świadczonych w miejscu zamieszkania

GOPS.271.3.2014

Zebrzydowice, 28-07-2014


ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice zaprasza do złożenia ofert na:


II. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

logo KAPITAL LUDZKIlogo EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wykonawcami usług zleconych zostaje:

  1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych  - FHU A priori z Jastrzębia Zdroju,
  2. Bukiecierz - florysta - FHU A priori z Jastrzębia Zdroju,
  3. Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej LPG - WUR z Jastrzębia-Zdroju.

W/w kursy kwalifikacyjne przeprowadzane są dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

logo KAPITAL LUDZKIlogo EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej LPG dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pełna treść zapytania cenowego.

logo KAPITAL LUDZKIlogo EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu bukieciarz - florysta dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" wpsółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomcy społecznej.

Pełna treść zapytania cenowego.

logo KAPITAL LUDZKIlogo EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pełna treść zapytania cenowego.

logo KAPITAL LUDZKIlogo EFS

Wykonawcą odpowiedzialnym za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej oraz dziecka dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaje FHU A priori z Jastrzębia-Zdroju.

 
Pełna treść notatki z przeprowadzenia roznenania rynku:

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.5.N.2014

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia

o wartości poniżej 1.000

logo kapitał ludzkilogo EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej oraz dziecka dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Pobierz pełna treść zapytania cenowego.

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Wykonawcą odpowiedzialnym za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestnikow/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, współfinansowanego przez Unię Euroepjską ze środków Euroepjskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej