Logotyp KL Narodowa strategia spójnościlogo UE Fundusz Społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie oraz zorganizowanie kursu komputerowego dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania cenowego w przypadku, gdy cena będzie wyższa aniżeli dostepne środki przewidziane na realizację szkolenia.

Pełna treść zapytanie cenowego do pobrania.

logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Zebrzydowicach poniżej zamieszcza wyniki zapytań cenowych na kursy kwalifikacyjne realizowane w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinasowanego przez Unię Euroepjską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku do pobrania - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.

logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na poniżej zamieszczone kursy kwalifikacyjne dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zastrzega sobie realizację wybranych kursów kwalifikacyjnych w ramach dostępnych środków na ten cel.

W związku z zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.6.2104 dotyczącym świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, informujemy, że realizacja w.w zadania powierzona została Pani Karinie Wawro.

Protokół z rozeznania cenowego do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla chłopca w wieku 6 lat ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym świadczonych w miejscu zamieszkania.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:

 GOPS.271.6.2014

Zebrzydowice, 16-12-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.5.2104 dotyczącym świadczenia usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych, korzystających z pomocy ośrodka informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn

Protokół z rozeznania cenowego do pobrania.

logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo UEEFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeprowadzi firma A priori z Jastrzębia Zdroju.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeprowadzi firma A priori z Jastrzębia Zdroju.


 

logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Pełna treść zapytania cenowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy ośrodka i  zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy ośrodka i  zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:
 
GOPS.271.5.2014
Zebrzydowice, 18-11-2014

ZAPYTANIE CENOWE
I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice zaprasza do złożenia ofert na:

logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wykonawcą zobowiązanym do zorganizowania i przeprowadzenia kursu "Kadry i płace" w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój iGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wykonawcą zobowiązanym do zorganizowania i przeprowadzenia kursu "Kadry i płace" w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zostaje Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego do pobrania.

logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo UE EFS

W związku z realizacja projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Pomoc kuchenna".

Pełna treść zapytania cenowego do pobrania.

logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Kady i płace" dla uczestników/uczestniczek proejktu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pełna treść zapytania cenowego do pobrania