KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zawiadamia, iż po przeanalizowaniu ofert otrzymanych od potencjalnych wykonawców postanowił:

UNIEWAŻNIĆ

zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskieg

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wykonawcą treningu kompetencji i umiejętności społecznych będzie FHU A priori z Jastrzębia Zdroju. Trening realizowany jest w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz pełną treść zapytania cenowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla chłopca w wieku 5 lat ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym świadczonych w miejscu zamieszkania

Pełna treść zapytania cenowego:

GOPS.271.2.2014
Zebrzydowice, 13-02-2014

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrody Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iz wykonawcą usługi zleconej dotyczącej indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zostaje TC Kochan Rafał Training&Consulting.

____________________________________________________________________________________________________

Zebrzydowice, dnia 12.02.2014r.

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.2.N.2014

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości poniżej 1 000euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z uczestnikami/uczestniczkami projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem doradztwa będzie m. in. pomoc w rozeznaniu własnych predyspozycji zawodowych, stworzenie indywidualnej ścieżki kariery, w wyniku czego powstanie dla każdego uczestnika indywidualny plan działania.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu doradcy zawodowego,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 • stan zdrowia pozwalający na prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczestnikiem/uczestniczką projektu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje doradcy zawodowego.

Zakres wykonywanych zadań:

Udzielanie indywidualnych porad z doradcą zawodowym dla 15 uczestników/uczestniczek projektu (ich liczba może ulec zmianie), czas trwania doradztwa dla jednego uczestnika/uczestniczki to 3 godziny,
wydanie zaświadczenia wraz z kopią o skorzystaniu z usług doradcy zawodowego dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Miejsce odbywania się konsultacji: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia usługi doradztwa zawodowego indywidualnego, wydanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Indywidualne plany działania powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL 2007-2013.

II. Termin realizacji zamówienia: luty/marzec 2014r.

III.Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Cieszyńska 25, Skoczów 177,00zł/osobę;
 2. Kinga Łabęcka ul. Reja 5/5, 27-200 Starachowice, 102,00zł/osobę - Rezygnacja z przeprowadzenia konsultacji z dnia 12.02.2014r.)
 3. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Stawowa 3, Ustroń, 173,43zł/osobę;
 4. Katarzyna Drózd, ul. Kościuszki 38b/4, Cieszyn, 162,00zł/osobę;
 5. TC Kochan Rafał, ul. Kamienna 4, Łąka, 110,70zł/osobę;
 6. Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, ul. Chmielna 98/22, Warszawa, 165,00zł/osobę
 7. Siedem Życzeń Łucja Macura, ul. Skłodowskiej 5, Ustroń, 135,00zł/osobę;
 8. Illustro Szkolenia Doradztwo, ul. Cygana 4, Opole, 143,91zł/osobę;
 9. Centrum Doradztwa i Edukacji, ul. Targowa 16a/75, Kielce, 177,00zł/osobę

 IV. Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. wynosi: 1660,50 złotych : 4,2249 euro = 393 euro

V. Wybrano wykonawcę nr 5.

VI. Data dokonania wyboru oferty: 12.02.2014r.

VII. Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający nr 2 zaoferował najniższą cenę za wykonanie usługi doradztwa zawodowego indywidualnego, jednak dnia 12.02.2014r. wpłynęła rezygnacja wykonawcy nr 2 z wykonania usługi, zatem wykonanie realizacji w/w usługi powierza się wykonawcy nr 5.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.1.2104 dotyczącym świadczenia usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych, korzystających z pomocy ośrodka informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem"

 Pobierz protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy ośrodka i zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice.

Pełna treść zapytania cenowego:

GOPS.271.1.2014
Zebrzydowice, 14-01-2014

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa (umowa zlecenie) w projekcie systemowym„Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach wyłonił wykonawcę usług prawnych w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej sttworzonego w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Informacja o wynikach naboru na stanowisko animatora lokalnego (umowa zlecenie)w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego w latach 2014-2015 przez Gminny