W związku z zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.6.2104 dotyczącym świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, informujemy, że realizacja w.w zadania powierzona została Pani Karinie Wawro.

Protokół z rozeznania cenowego do pobrania.