logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na poniżej zamieszczone kursy kwalifikacyjne dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zastrzega sobie realizację wybranych kursów kwalifikacyjnych w ramach dostępnych środków na ten cel.

 

Poniżej znajdują się zapytania cenowe do pobrania: