logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie cenowe dotyczące przeprowadzenia kursu zawodowego Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Kurs realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości pragnie poinformować, iż termin naboru formularzy rekrutacyjnych na stworzenie spółdzielni socjalnej zostaje przedłużony. Nabór wniosków będzie trwał w dniach 9-26 sierpnia 2013 roku.

OWES zachęca wszystkich zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej, zwłaszcza osoby niepełnosprawne, do składania wniosków w wyznaczonym terminie w siedzibie Stowarzyszenia (Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367, II piętro, pokój 306) lub wysłania pocztą z datą stempla pocztowego do 26.08.2013.

Lista rankingowa kandydatów kwalifikujących się do udziału w projekcie zostanie ogłoszona po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy, które wpłyną w trakcie wydłużonego naboru.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zebrzydowicach wyłonił realizatora 1-dniowej wycieczki integracyjnej do Chorzowa (Śląskie Wesołe Miasteczko oraz Śląski Ogród Zoologiczny) zorganizowanej w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 rozwój i

Informujemy, iż od 1 sierpnia 2013 można składać wnioski w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – pokój nr 7, (parter budynku urzędu gminy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w związku z realizacją projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie jednodniowej wycieczki

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach wyłonił wykonawcę usługi zleconej - FHU A priori - na zorganizowanie i przeprowadzenie grupy samopomocowej dla samotnych matek w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej powierza FHU A priori z Jastrzębia Zdroju.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W związku z realizacją projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej treningu kompetencji i umiejętnośc społecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert.

Pobierz pełną treść zapytania cenowego.

KAPITAL LUDZKILogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na organizację oraz przeprowadzenie grupy samopomocowej dla samotnych matek uczestniczących w projekcie systemowym "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pobierz pełną treść zapytania cenowego.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Dotyczy zapytania cenowego GOPS.271.POKL.6.N.2013

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości w w/w zapytaniu cenowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że trening ma obejmować 15 spotkań (raz w tygodniu) po 2 godziny, począwszy od pierwszego tygodnia lipca.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Dotyczy zapytania cenowego GOPS.271.POKL.5.N.2013

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości w w/w zapytaniu cenowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż: trening ma obejmować 10 spotkań (raz w tygodniu) po 2 godziny, począwszy od ostatniego tygodnia czerwca.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W związku z realizacją projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej treningu kompetencji i