logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego (umowa zlecenie)„Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego w latach 2014-2015 przez Gminny Ośrodek

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie porad prawnych w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na pełnienie funkcji Psychologa w ramach umowy zlecenia przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Na podstawie zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), odbiorca wrażliwy energii elektrycznej od 1 stycznia 2014 r. nabędzie prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - pokój nr 5.

KAPITAL LUDZKIUEEFS L kolor

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora projektu systemowego (umowa zlecenie) „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko Animatora lokalnego w ramach umowy zlecenia w wymiarze 40h miesięcznie przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Szczegóły ogłoszenia dostępne poniżej.

Pobierz pełną treść ogłoszenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę paczek świątecznych dla dzieci.
Szczegółowe informacje można znaleźć w zapytaniu cenowym do pobrania poniżej.

Pobierz zapytanie cenowe - paczki świąteczne.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą kursu wizażu dla uczestników/czek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest FHU A priori.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach jako realizatora kursu opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej wyznacza Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy o/Jastrzębie Zdrój. Kurs odbywa się w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu wizaż dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

FHU A priori z Jastrzębia Zdroju złożyła najkorzystniejsza ofertę związaną z przeprowadzeniem kursu zawodowego Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników/ uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji