Mając na uwadze zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz brak ofert spełniających określone w zapytaniu cenowym wymagania, termin naboru ofert na świadczenie w.w usług zostaje wydłużony do dnia 03 września 2014r. do godz. 15.00

Przejdz do pełnej treści zapytania ofertowego.