Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadamia, iż za przeprowadzenie kursu Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, iż FHU A priori z Jastrzębia Zdroju zostanie wykonawcą, który ma przeprowadzić kurs Fryzjer dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w ramach projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie kursu obsługi stacji paliw gazowych oraz ciekłych w ramach projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Dnia 31.08.2012r. wyłoniono wykonawcę usługi: konsultant d/s osób niepełnosprawnych świadczącego porady Punkcie Informacji Obywatelskiej w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012-2013 współfinansowanego z Unii Europejskie ze środków Europejskiego Funduszu

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu Obsługa stacji paliw gazowych i ciekłych w związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego Fryzjer w ramach realizacji projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą usługi zleconej - prawo jazdy kat. B zostaje Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe Krzempek. Powierzone zostaje mu realizację usługi w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Świadczenie porad psychologicznych w Punkcie Informacji Obywatelskiej w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji,

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuję o wydłużeniu terminu składania ofert na stanowisko konsultanta d/s osób niepełnosprawnych świadczących usługi w Punkcie Informacji Obywatelskiej działających w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniona została osoba do pełnienia funkcji Animatora lokalnego w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zamieszcza listę kandydatów/kandydatek spełniających warunki formalne na stanowisko Animatora lokalnego w ramach umowy zlecenie przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego