W ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zostanie przeprowadzony kurs Bukieciarz - Florysta.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.

Pobierz pełną treść zapytania cenowego.