logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą kursu: Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej LPG zostaje Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe Józef Krzempek. Kurs realizowany jest w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej notatka z rozeznania rynku.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 1 000 do 5 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu: Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej LPG.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice (w razie braku możliwości zorganizowania kursu na terenie Gminy Zebrzydowice Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przywozem oraz dowozem uczestników/uczestniczek projektu na teren miejsca zamieszkania)..

Kurs obejmować ma zajęcia teoretyczne (52 godziny) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin) dla 5 osób (ich liczba może ulec zmianie). Zakres tematyczny ma przygotowywać do uzyskania uprawnienia operatora wózka widłowego wydawanych przez UDT. Po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka projektu systemowego otrzyma zaświadczenie/certyfikat UDT oraz uzyska uprawnienia operatora wózka widłowego ważne w krajach UE.

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe,
  • materiały/urządzenia do zajęć praktycznych,
  • odpłatność za egzamin UDT,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad),
  • ubezpieczenie,
  • miejsce kursu zarówno do zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: listopad-grudzień 2012

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp.z o.o Oddział jastrzębie Zdrój Ośrodek Kursowy Cieszyn, ul. Głęboka 25 - 1 189,00 zł/osobę (razem 5 945,00 zł);
  2. Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI ul. Energetyków 8, Jastrzębie Zdrój - 1 047,00 zł/osobę (razem 5 235,00zł);
  3. Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe Józef Krzempek ul. Kasztanowa 8, Jarząbkowice - 819,00 zł/osobę (razem 4 095,00 zł).

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych: 4 095zł/4,0196euro = 1019euro

Wybrano wykonawcę nr 3

Data dokonania wyboru oferty: 12.11.2012r.

Uzasadnienie wyboru oferty: Kryterium wyboru stanowiła cena, zatem wykonawca nr 3 został wybrany jako realizator kursu operator wózka widłowego w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.