logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w związku z realizacją projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do składania ofert związanych z przeprowadzeniem kursu: Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej LPG.

Pełna treść zapytania cenowego do pobrania.